Netherlands Worldwide

Consular fees in Trinidad en Tobago

Fees for the various services at the embassy in Trinidad and Tobago are only accepted cash in Trinidad and Tobago Dollars (TT$).

Attention:

The Central Bank of Trinidad and Tobago has advised that from 01 January, 2022 banknotes in the denominations of $1, $5, $10, $20 and $50 bearing series dates prior to 2020 shall cease to be legal tender for cash payment. As a result, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands will no longer accept these banknotes with immediate effect.

Fees as of 1 August 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURTTD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60997,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10869,00
Zakenpaspoort / Business passport144,60997,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10869,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45989,00
ID-kaart minderjarige / Identity car minor (under 18)110,15759,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55355,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse60,00413,00

Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*

Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**

23,00158,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

**Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

TTD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00275,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00551,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00241,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00275,00
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00551,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURTTD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,001.379,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,002.358,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,00151,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,006.517,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,008.317,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,004.848,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered965,006.655,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00958,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,002.413,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURTTD
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00206,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25181,00

Legalisaties / LegalisationsEURTTD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25181,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,00710,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an apostille on a document131,00903,00

You cannot derive any rights from the amounts stated here. The amounts may change at any time.