Netherlands Worldwide

Consular fees in Algeria

Language selection:English

Find out how much you need to pay for consular services, such as issuing passports, identity cards and consular declarations, on the list of fees.

Payments can only be made in cash, in Algerian dinar (DZD).

Fees as of 1 August 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité / Passport and identity cardEUR DZD
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte / Passport adult144,60 21.200,00
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans / Passport minor (under 18)126,10 18.500,00
Zakenpaspoort / Passeport business / Business passport144,60 21.200,00
Zakenpaspoort minderjarige / Passeport business < 18 ans / Business passport minor (under 18)126,1018.500,00
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte / ID card adult143,45 21.000,00
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans / ID card minor (under 18)110,15 16.100,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence / Emergency document51,55 7.500,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire / Laissez-passer for a corpse60,008.800,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit** / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location***23,003.300,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Demande de passeport ou de carte d’identité auprès d’un guichet proposant ce service à titre exceptionnel. Le supplément s’applique à toutes les demandes.
*** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

DZD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans / Schengen visa child (6-11)40,005.800,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal / Schengen visa normal fee80,0011.700,00
Schengenvisum laag tarief**** / Visa Schengen tarif réduit***** / Schengen visa low fee******35,005.100,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants 6 - 11 ans / Caribbean visa child (6-11)40,005.800,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes / Caribbean visa80,0011.700,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV / MVV, different fees, depending on purpose of stay

----

**** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
***** facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie

****** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise / Obtaining Dutch nationalityEURDZD
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple / Option procedure: single200,0029.300,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple / Option procedure: joint342,0050.200,00

Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant / Option procedure: additional fee for a minor

22,003.200,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard / Naturalisation: single, standard945,00138.700,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard / Naturalisation, joint, standard1.206,00177.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit / Naturalisation, single, lowered703,00103.200,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit / Naturalisation, joint, lowered965,00141.700,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant / Naturalisation, additional fee for a minor139,0020.400,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) / Civic integration exam (for naturalisation)350,0051.300,00

Consulaire documenten / Documents consulaire / Consular documentsEURDZD
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire / Consular statements30,004.400,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme / Statement true copy of original or true duplicate26,253.800,00

Legalisaties / Legalisations / LegalisationsEURDZD
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais / Legalisation signature Dutch citizen26,253.800,00
Legalisatie document / Légalisation d'un document / Legalisation document26,253.800,00

You cannot derive any rights from the amounts stated here. The amounts may change at any time.