Bericht van Ambassade

Beste Nederlanders in Ethiopië

We hopen dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt. Ingrijpende maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) volgen elkaar wereldwijd in hoog tempo op. Deze maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn verschillend per land en worden soms rigoureus ingevoerd. Dat roept veel vragen op bij reizigers, Nederlanders in het buitenland en verontruste familieleden. Afgelopen weekend heeft het Nederlandse kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van COVID-19. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sportclubs. De druk op de zorg in Nederland neemt toe.
 

Dionsdagavond heeft de Nederlandse Regering alle niet essentiële reizen naar het buitenland ontraden. Aan alle Nederlanders in Ethiopië is gevraagd te overwegen of hun verblijf in Ethiopië nog noodzakelijk is.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in Ethiopië?

Er zijn nu zes gevallen van COVID-19 in Ethiopië bevestigd. Daarnaast zijn er 18 personen in quarantaine. Om nieuwe besmettingen van COVID-19 te voorkomen, treffen ook hier de lokale autoriteiten,  scholen en ambassades maatregelen. De situatie kan snel veranderen. Er zijn beperkingen ingesteld voor reizigers uit andere landen waar COVID-19 is vastgesteld. Deze en andere maatregelen kunnen elkaar snel opvolgen. Dit levert beperkingen op voor het in- en uitreizen en het dagelijkse leven. In het reisadvies worden deze ontwikkelingen geactualiseerd. Met de  Reisapp Buitenlandse Zaken bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in een land. U kunt zich hiertoe via de BZ-informatieservice registreren. Voor de laatste ontwikkelingen in het land volg de aanwijzingen op van de lokale overheid, voor o.a. het bijwonen van publieke gelegenheden, en volg het nieuws.
 

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik treffen?

Volg de adviezen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). U treft daar ook informatie om te bepalen of u tot een risicogroep behoort. Was regelmatig goed uw handen, snuit uw neus in papier en gooi het papier na het snuiten weg, was uw handen daarna weer goed. Dit geldt ook voor als u hoest en niest. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u koorts en luchtwegklachten krijgt. Houd er rekening mee dat vliegtuigmaatschappijen vluchten in snel tempo kunnen annuleren of opschorten. Lees de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA). Mocht u voornemens zijn om Ethiopië te willen verlaten, dan adviseert de ambassade dit zo spoedig mogelijk te doen gezien het toenemend aantal geannuleerde vluchten van en naar Ethiopië. U dient dit zelf te regelen via commerciële luchtvaartmaatschappijen. De ambassade adviseert u daarbij een goede afweging te maken tussen de huidige situatie in Nederland en het risico op en de geringe mate van beschikbaarheid van  adequate zorg in Ethiopië in geval van verdere verspreiding van COVID-19 in Ethiopië.
 

Hoe kan ik de ambassade bereiken?

Alleen Nederlanders die zich hebben aangemeld voor de BZ-informatieservice krijgen dit bericht dat ook op onze Facebook pagina ‘Embassy of the Netherlands in Ethiopia’ zal verschijnen. Misschien kent u nog landgenoten aan wie u dit bericht kunt doorsturen, ook om hen te wijzen op de mogelijkheid zich te registreren voor de BZ-informatieservice. De ambassade blijft vooralsnog gewoon open. Voor aanvullende vragen kunt u ook terecht via het 24/7 BZ-contact center +31 247 247 247. Volg ook de sociale media van de Nederlandse ambassade voor actuele updates, o.a. via Facebook en onze website.

En wederom: blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bengt van Loosdrecht

Ambassadeur