"Oh Scrap" Sustainable Artwork Competition

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยชวนนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่มาปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนขยะให้เป็นผลงานศิลปะที่จะส่งต่อข้อความให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลทริปกรุงเทพฯ-ไอนด์โฮเฟน เพื่อเยี่ยมชมงาน Dutch Design Week หนึ่งในเทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมสิทธิ์ในการนำผลงานจริงไปจัดแสดงในงานวันชาติเนเธอร์แลนด์​และจัดแสดงถาวรภายในสถานทูตฯ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

Calling out for artists! The Embassy of the Kingdom of the Netherlands is looking for a big artwork made out of trash to be permanently exhibited in our Embassy's garden.

The winner will win a fully funded trip to the Dutch Design Week in Eindhoven, the Netherlands. Our expert pannel of judges will choose the winner out of the submitted designs. The artwork will be presented at our King's Day reception in Bangkok.

Deadline: 15 March 2019.

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด “จากขยะ สู่งานศิลปะ”

1. การลงทะเบียน: เปิดรับสมัครนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ผลงาน โดยลงทะเบียนแสดงความจำนงส่งผลงานภายใน วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ด้วยการส่งอีเมลแจ้งชื่อและข้อมูลในการติดต่อมาที่ panicha.im@gmail.com

2. การส่งผลงาน: หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถส่งผลงานได้ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

  •   ภาพสเก็ตช์ของผลงาน ขนาดไม่เกิน 50 ซม. x 100 ซม.
  •   โมเดลจำลองของผลงาน ขนาดไม่เกิน 30 ซม. x 50 ซม. x 1 ม. หรือตามความเหมาะสม
  •   คำอธิบายเกี่ยวกับผลงานที่สื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืน

3. โมเดลจำลอง: วัสดุที่ใช้ในการทำโมเดลจะต้องเป็นวัสดุเดียวกันกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงานจริง โดยสามารถส่งผลงานด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

4.การตัดสิน: ผลงานที่ชนะจะได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการในแวดวงศิลปะ ประกอบกับคะแนนจากการเปิดให้โหวตอีกส่วนหนึ่ง การตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการและสถานทูตฯ ผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์ในการเดินทางไปเยี่ยมชมงาน Dutch Design Week 2019 ที่เมืองไอนด์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสถานทูตฯ จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด

5.การผลิตผลงานศิลปะ: ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบในการหาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต และวัสดุที่ใช้จะต้องไม่ใช่ขยะอันตราย รวมถึงต้องคำนึงถึงการจัดแสดงไว้นอกอาคารภายในบริเวณสถานทูตฯ

นอกจากนี้ ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบในการผลิตงานจริง (ขนาดไม่เกิน 3 ม. x 3 ม. x 3 ม.) เพื่อจัดแสดงในวันชาติเนเธอร์แลนด์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และนำมาจัดแสดงบริเวณสถานทูตฯ หลังจากงาน ผลงานจริงที่พร้อมจัดแสดงจะต้องเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน โดยทางสถานทูตจะรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายผลงานภายในกรุงเทพฯ เท่านั้น

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ที่ 09-1756-9898 หรือทางอีเมลที่ panicha.im@gmail.com.

Requirements Artwork Competition "Oh Scrap"

1.Registration: The contest is open to students and young artists, max. 2 participants entry. Please register your interest in participating before Friday 8 March by sending an e-mail with your name and contact information to panicha.im@gmail.com. 

2.Submission: After registering your participation, please submit the following before Friday 15 March:

  • Sketch of the artwork (50 cm x 100 cm)
  • Prototype of the artwork which does not exceed 30 cm x 50 cm x 100 cm.
  • A written description of what makes the piece sustainable and conveys the message of sustainability.

3. Prototype: The materials used in the prototype must be the same material to be used to make the real artwork. You can hand in the prototype by yourself between Monday - Friday from 9.00 - 16.00 hrs at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Thailand, Soi Ton Son, Ploenchit Road, Bangkok.

4. Judging and prize: The judging will be done by a selection of professional judges and partly by popular vote. The winner of the competition will receive an all-expenses paid trip to the Dutch Design Week in October 2019. 

5. Artwork creation: The contestant will be responsible for the collection of the materials used in the production of the artwork. Material to be used: any non-hazardous waste, but durable as the final work will be displayed outdoors at the Embassy's garden.

The winner of the competition will be responsible for creating the final artwork (maximum size 3 m x 3 m x 3 m) that will be displayed at the National Day Reception of the Netherlands Embassy at Anantara Siam Bangkok Hotel and later in the garden of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands. The artwork should be finalised before Thursday 18 April. The embassy will arrange transportation of the artwork within Bangkok City limits. The artwork submitted to the contest must be the sole and original work of the participant.

6. For more information, please call 091-756-9898 or email panicha.im@gmail.com.