Veilig internet centraal tijdens de Singapore International Cyber Week 2018

Nederland streeft een vrij, open en veilig internet na, waar internationale (mensen)rechten worden gerespecteerd. Maar het creëren van een veilige en stabiele cyberspace is een complexe uitdaging: het internet is van iedereen, en tegelijkertijd van niemand. De Nederlandse overheid investeert daarom fors in cybersecurity, om zo op de juiste manier op cyberuitdagingen en -dreigingen in te spelen. Dit kunnen we niet alleen: cyberdreigingen zijn vaak grensoverschrijdend, en daarom is internationale samenwerking essentieel. Cyberdiplomatie speelt hier een belangrijke rol. Om cyber in de diplomatieke wereld in te bedden, worden daarom zowel het cyberteam van het ministerie in Den Haag, als van de verschillende ambassades uitgebreid. Binnenkort zullen op de ambassades in Washington, Moskou, Peking, Brussel, Geneve en Singapore diplomaten komen die zich volledig met cyber bezighouden en geregeld op digitaal vlak worden bijgespijkerd. Het doel is dat deze cyberdiplomaten ‘digitaal bruggen slaan’, zodat Nederland de voortrekkersrol kan blijven spelen in het internationale debat over een stabiele en veilige cyberspace. Het zwaartepunt van de cyberdiplomatie lag afgelopen week in Singapore, bij de Singapore International Cyber Week.

Nederland en Singapore: ‘cybergrootmachten’

Nederland en Singapore mogen dan geografisch gezien klein zijn, op het gebied van cybersecurity zijn het beide grote spelers. Singapore organiseerde dit jaar voor de derde keer de toonaangevende Singapore International Cyber Week (SICW). Aan de SICW, die plaatsvond van 18 tot 20 september, namen maar liefst 8.000 personen uit meer dan 45 landen deel. Onder hen waren een groot aantal prominente personen, bedrijven en organisaties uit de cyberwereld.​​​ De Nederlandse delegatie aan de SICW is de afgelopen drie jaar bijna vervijfvoudigd en bestond dit jaar uit ruim 50 afgevaardigden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Economische Zaken, de Nationale Politie, TNO, het bedrijfsleven en de wetenschap.  De directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Hans de Vries, was dit jaar de delegatieleider tijdens de missie in Singapore. Het NCSC is in Nederland, maar ook in Singapore, een zeer gerespecteerde autoriteit op het gebied van cybersecurity. Sinds 2016 heeft het NCSC een Memorandum of Understanding met Singapore: ‘een belangrijk middel op basis waarvan samenwerking ingevuld kan worden. Dat doen we operationeel met Singapore op het delen van dreigingsinformatie’, aldus Hans de Vries. Om in Singapore succesvol te zijn is een flinke portie doorzettingsvermogen vereist, maar de Nederlanders worden internationaal steeds zichtbaarder op het gebied van cybersecurity en maken zich daardoor onmisbaar.

De Nederlandse delegatie op de residentie van ambassadeur Margriet Vonno in Singapore.

De Nederlandse delegatie op de residentie van ambassadeur Margriet Vonno in Singapore.

Versterking focus door bundeling cyberevenementen

Tijdens de SICW vond een groot aantal cyberevenementen plaats, waaronder bijeenkomsten van het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) en de Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC). Beiden zijn in 2015 op initiatief van Nederland opgericht en vormen belangrijke platformen voor internationale samenwerking omtrent cyber.

Het GFCE, een globaal platform voor landen, internationale organisatie en bedrijven, speelt een centrale rol op het gebied van strategische cybercapaciteitsopbouw en het verbreden van de internationale coalitie voor een open, vrij en veilig internet. Zo zet Nederland zich via het GFCE onder meer in voor sterke ‘cybernooddiensten’. Dergelijke diensten zijn van groot belang om grote cyberaanvallen af te wenden en mogelijke schade te herstellen. Goed functionerende nooddiensten zijn dus niet alleen hier in Nederland nodig, maar overal ter wereld. Verder is er tijdens de GFCE-conferentie in Singapore overeenstemming bereikt over de uitdagingen die nieuwe technologieën als het Internet of Things (IoT) met zich meebrengen. Aangezien via IoT-apparaten cyberaanvallen kunnen worden gepleegd, zoekt Nederland samen met de GFCE-leden naar oplossingen voor de beheersbaarheid en veiligheid van IoT.                                                                                                           

Daarnaast was de bijeenkomst van de GCSC van groot belang. De GCSC is een platform waarin overheden, bedrijven, wetenschappers en technici normen formuleren die gericht zijn op het promoten van verantwoord gedrag en het versterken van de internationale vrede, veiligheid en stabiliteit in cyberspace. Tijdens de GCSC-bijeenkomst in Singapore zijn afgelopen week verschillende normen gepresenteerd.  De normen benadrukken onder meer dat cyberactiviteiten van staten binnen de grenzen van het internationaal recht moeten worden uitgevoerd. Ook wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt in de normen onderstreept dat het van belang is dat er meer wettelijke afspraken worden gemaakt omtrent bijvoorbeeld het gebruik en beheer van Artificial Intelligence (AI).

De delegatie kijkt terug op een succesvolle week in Singapore, waarin Nederland vele digitale bruggen heeft geslagen richting haar doel van een vrij, open en veilig internet.