Statement Minister of Foreign Affairs Bert Koenders

“It is clear that the Hungarian government’s actions bear no relation to terrorism. Even the suggestion that there is a connection between a member of the EU and the methods of terrorists is wrong, and I would like to dissociate myself from such a statement. Hungary is an ally and a fellow EU member state.”

Bert Koenders, holland külügyminiszter nyilatkozata

“Egyértelmű, hogy a magyar kormány tettei nincsenek semmiféle kapcsolatban a terrorizmussal.

Bárminemű arra vonatkozó utalás, hogy kapcsolat lenne egy EU-tagállam és a terroristák módszerei között hibás, és szeretnék elhatárolódni egy ilyen kijelentéstől. Magyarország szövetséges ország és társ-tagállam az Európai Unióban.”