Verklaring burgerlijke staat voor een huwelijk in Thailand

Application form declaration of civil status with intention to get married in thailand.