London - application forms option II children under the age of 16

Gebruik deze formulieren om uw optieverklaring aan te vragen. Onderteken de formulieren pas aan de balie.

Use these forms to apply for Dutch nationality. Only sign the forms at the counter.